سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا فرخی –
الهام فرهادی –

چکیده:

درچندسال اخیر شاهد گرایش روزافزون جوانان ایرانی به ویژه جوانان تهرانی به خرده فرهنگ جوانان بودهایم تحقیق حاضر به این سوال پاسخ میدهد که جوانان تا چه حد به خرده فرهنگ جوانان تعلق دارند و چه عواملی برمیزان انی تعلق موثره ستند این تحقیق ازنوع بنیادی است ازنظر روش گرداوری اطلاعات ازنوع پیمایشی است یعنی با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است نمونه گیری به شیوه غیراحتمالی و ازنوع هدفمند است حجم نمونه تحقیق ۴۰۰نفر از جوانان تهرانی اعم ازدختر و پسر است که درگروه سنی ۱۵تا۲۹ ساله هستند نتایجتحقیق حکایت ازتعلق جوانان به خرده فرهنگ جوانان دارد.