سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه مقصودلو –
یحیی مقصودلو –
مرتضی خمیری –
محمد قربانی –

چکیده:

پسته از محصولات صادراتی ایران است نامساعد بودن شرایط انبارمانی کپکزدگی و تولید آفلاتوکسین توسط Aspergillus flavus باعث افت کیفیت محصول می شود هدف ازانجام این پژوهش بررسی اثر ضدقارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن برویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته است بدین منظور با استفاده از اسید استیک یک درصد حجمی / حجمی غلظت های ۰/۵ و ۱و۱/۵ درصد وزنی /حجمی کیتوزان تهیه و پسته ها با استفاده از آنها پوشش دهی شدند برای مشخص کردن اثر ضدمیکروبی اسید استیک از اسید استیک ۱% نیز به تنهایی بعنوان یک تیمار برای پوشش دهی استفاده شد نتایج نشان داد که کیتوزان بطور معنی داری p<0.05 مانع از رشد Aspergillus flavus شد و با افزایش غلظت کیتوزان اثر ضد میکروبی آن افزایش پیدا کرد.