سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حبیب الله میرزایی –
زهرا امام جمعه –
مرتضی خمیری –

چکیده:

گیاه شیرین بیان از خانواده لگومیناسه است این گیاه حاوی موادموثره شامل تری ترپن های ساپونینی فلاونوئیدها چالکون ها و ایزوفلاون ها است مهمترین ماده فعال این گیاه گلیکوزیدی از دسته ساپونین ها به نام گلیسیریزین C42H22O16 می باشد هدف ا زاین مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی ریشه گیاه شیرین بیان دربرابر طیف وسیعی از باکتریهای گرم مثبت ومنفی اشرشیاکلی لاکتوباسیلوس دلبروکی – استافیلوکوکوس ارئوس ، لوکونوستروک مزنتدوئیدس – باسیلوس سرئوس ، سالمونلا انتریتیدیس با روش الایزا و مخمرهای ساکارومایسس سرویزیه و کاندیدا کروزئی با روش میکرودیلوشن می باشد نتایج نشان داد که عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان نسبت به باکتریها ومخمرها دارای فعالیت ضدمیکروبی می باشد