سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زهرا عرب کنگان – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به نان قدس رضوی P – دانشگاه جامع علم
محمدرضا سعیدی اصل – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
محمد آرمین – استادیار گروه کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

هدف این پژوهش، بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک از عصاره متانولی گیاه گزنه از طریق آزمون روش شناسی سطح پاسخمیباشد طرحBox-Behnken برای بررسی اثر ۳ فاکتور ( نسبت حلال به نمونه ، دما و زمان ) و هر کدام در سه سطح انتخاب شد که ۳ سطح شامل : نسبت حلال به نمونه ۵۰ ، ۱ : ۳۵ ، ۱ :۲۰ دما ۲۰ و ۳۵و۵۰ و زمان ۲۰و۴۰و۶۰ بودند طبق این پژوهش در۱۷ آزمون انجام شد.شرایط بهینه جهت تعیین قوی ترین عصاره از لحاظ خنثی کنندگی رادیکالهای آزاد DPPH 1و۱ دی فنیل ۲- پیکریل هیدرازین)که دارای کمترین میزان ۵۰IC باشد به این ترتیب بدست آمد :دما ۴۸/۹۹ درجه سانتی گراد زمان ۲۰/۵۴ دقیقه و نسبت نمونه به حلال ۲۴/۹۸ میلی لیتر حلال به گرم پودرگیاه که میزان IC50 تحت این شرایط ۴۴/۴۳۷۷ بدست آمد.