سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا موسی زاده – دانشجوی ارشد میوه کاری گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی
علی تهرانی فر – دانشیار میوه کاری گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشه
محمود شور – استادیار میوه کاری گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشه
علی مختاریان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، بخش تحقی

چکیده:

در سال های اخیر تحقیقات زیادی جهت ارزیابی اثر ضد میکروبی و انواع اسانس و عصاره ها صورت گرفته است که حاکی از توانایی این ترکیبات در ممانعت از رشد طیف اکسیدانی عصاره بذر ۱۵ رقم انگور استان خراسان ، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۸ صورت گرفت. نتایج حاصله نشان از میزان بالای فعالیت آنتی اکسیدانی اکثر ارقام بررسی دارد. کمینه و بیشینه مقادیر بدست آمده برابر ۱۲/۵۳ و ۹۰/۲، به ترتیب در ارقام سفید انگور قوچان و شغالی نیشابور بود. بدین ترتیب می توان عصاره هسته انگور را که ماده ای سالم و طبیعی بوده و ازاین نظر در حفظ سلامتی انسان بسیار مفید تلقی می شود، به عنوان یک منبع مناسب آنتی اکسیدان طبیعی معرفی نمود.