سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده نادری – دانشگاه آزاد فلاورجان
نفیسه سادات نقوی –
کهین شاهانی پور –

چکیده:

گیاهان ازمنابع اصلی تامین انرژی جانداران دیگرهستند علاوه برمصرف اولیه پسماندها و انچه ضایعات گیاهی محسوب می شود نیز قابل استفاده و بازیافت هستند مواد اصلی تشکیل دهنده ساختاردیواره گیاهان شامل سلولز همی سلولز و پکتین است که برای اغلب جانداران غیرقابل استفاده هستند گروه های متنوعی از قارچهای میکروسکوپی قادر به تجزیه بافت پلیمری هستند حاصل تجزیه این مواد برای صنایع وابسته قابل استفاده و چه بسا مقرون به صرفه است بیشترین کاربرد آن درصنایع تولید موادغذایی است درمطالعه حاضر ازنارنگی درحال فسادکپکی ازجنس Moniliella ازتیره Moniliaceae جداشد و خصوصیات اگزوپکتینازی آن درمحیط ازمایشگاه مورد بررسی قرارگرفت باتوجه به بررسی های که برروی منابع پکتین صورت گرفت بهترین منبع ازلحاظ اثرگذاری قارچ برروی آن و بازدهی تولید سبوس گندم انتخاب شد فعالیت اگزوپکتینازی محلول انزیمی تولید شده از محیط کشت پس از ۲ روز دردما PH زمان درصد سوبسترایی و نسبت های مختلف انزیمی مورد بررسی قرار گرفت