سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمانه سمرقندی – دانشجو کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده:

معماری و سینما از جمله هنر و فنونی هستند که به ایجاد فضا می پردازند و در فرایند ادراک فضا ، هر دو هنر به اصول مشترکی پایبندند . جهان معماری و دنیای سینما از عناصر بنیادی مشترکی همچون صحنه، فضا ، نور،حرکت و دید برخوردارند . هنر معماری در سینما به عنوان عامل اصلیایجاد تعادل هماهنگی در شکل تصاویر و ترکیب صحنه مطرح می شود . خاصیت مکانی یا زمانی فضا، رنگ ، نور ، سایه ، روشن تاثیر متفاوتی بربیننده می گذارد همچنین فضاهای بصری مهم ترین عامل بیان در فیلم هستند عوامل بصری موجود در بافت یک بنای معماری مانند : رنگ،سطح ،خط، نقطه و … نیز می تواند عوامل بصری برای پس زمینه تصاویر یک فیلم باشند و معانی مورد نظر کارگردان را تقویت کند و فیلم سازان با بهره گیری از معماری از طریق معنا و فضاسازی بصری به شخصیت پردازی ، ایجاد هویت و خلق مکان بپردازند . در این میان فضاهای شهری و بناهایمعماری به عنوان مکان یک رویداد فیلم از اهمیت زیادی برخوردارند و معرف موقعیت زمانی ، فرهنگی، تاریخی ، اجتماعی و … در فیلم هستند.فضاهای شهری ما در سینمای ایران باید دارای شخصیت گردیده و به عبارتی منعکس کننده هویت ایرانی باشند . در اینجا سعی شده تا با شناخت خصوصیات سینما وارتباط متقابل معماری و سینما به عنوان دو عنصر مکمل و نقش آن ها در هویت بخشی به مکان و فضا ، بنایی شاخص طراحی شود که با بهترین امکانات و در محدوده یک بنای فرهنگی – تفریحی در مقیاس شهری علاوه بر پاسخگویی به نیاز های عملکردی، بتواند فضاهای متنوع ، دلپذیر و معمارانه را بوجود آورد. در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از مدارک و اسناد کتابخانه ای استفاده شده است.