سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راحله فرهنگی – کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
فرشته طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

امروزه به واسطه پدیده جهانی شدن و گسترش روز افزون فضاهای مجازی و با ایجاد مولفه هایی همچون شاهراهای اطلاعاتی،کانال های جدید تبلیغ و فرصت ها و مدل های تجاری جدید، برخی از کشورها سعی در استفاده از فرصت های بوجود آمد توسط این فضاهای مجازی دارند. یکی از این فرصت ها، توسعه گردشگری می باشد که بیشترین درآمد ملی را در سطح جهانی برای برخی کشورها به خود اختصاص داده است. اینترنت به عنوان یک دنیای مجازی که نقش و اهمیت اصلی در توسعه گردشگری دارند، از این جهت برای صنعت گردشگری مهم هستند که با هدف برآورده ساختن بهتر و سریع تر، نیازهای گردشگران به منظور ایجاد رضایت بیشتر آنها، با استفاده از امکانات و بهره برداری از فناوریهای نوین، سعی در به نمایشگذاردن و معرفی امکانات و توانایی های کشور میزبان به گردشگران خارجی و همچنین سهولت رفت و آمد آنان دارند. هدف اصلی مقاله این است که نشان دهد اینترنت به عنوان یک فضای مجازی که امروزه چه اثراتی اینترنت و فضای مجازی در صنعت گردشگری دارد و میتواند داشته باشد و با توجه به این اثرات و نوآوری های محتمل چه فرصت های را در صنعت گردشگری می توان ایجاد که نمود که منجر به صنعت گردشگری صنعتی پویا و در حال رشد باشد در این ارتباط فضای مجازی با ابزارها و ابعادش امکان نوآوری در آن را فراهم آورده است که در کلیه انواع گردشگری می تواند مورد استفاده قرار ی گرد و زنجیره ارزش صنعت گردشگری را متحول نموده است. که در این حوزه ها نقش فناوری اطلاعات بسیار مشهود بود و هر روز با توجه به عصر دیجیتالی حاضر بر زمینه های نوآوری خلق فرصت افزوده می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر نحوه گرد آوری داده ها، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر مقاصد تحقیق، کاربردی است.