سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
شیدا فاضلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
صادق دهدار بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی

چکیده:

رودخانه ها مهمترین و متداولترین منابع تامین آب اشامیدنی کشاورزی و صنعت به شمار می ایند و به علت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می گذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند نوسانات کیفی زیادی دارند از انجا یی که همه انها حاوی مقادیر مختلفی از نمکهای گوناگون هستند لذا تلاش چشمگیری برای طبقه بندی کیفیت آب براساس تجزیه های شیمیایی انجام شدهاست دراین مقاله کیفیت آب رودخانه کرخه در ایستگاه حمیدیه جهت استفاده در بخش کشاورزی توسط شاخصهای ویلکاکس فائو و رهنمودهای ابیاری ایرز و وستکات مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به رده بندی صورت گرفته براساس شاخصهای کیفی نامبرده نتیجه حاصله مطلوببودن آب مذکور جهت ابیاری درصورت مدیریت کنترلشوری و استفاده از زهکشی مناسب زمین می باشد.