سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسیم رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
علی محمد اخوندعلی – دانشیار گروه هیدرولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در سالهای اخیر عوامل متعدد و مختلفی کیفیت منابع آب استان را بطور عام و رودخانه های کارون و دز را بطور خاص به چالش کشانده که از جمله این عوامل وقوع پدیده خشکسالی اجرای طرحهای توسعه کشاورزی افزایش حجم پسابها و منابع آلاینده مشکل جزورمدی انتقال آب از سرشاخه ها و رشد جمعیت از جمله مهمترین این عوامل بشمار می روند از طرف دیگر رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و غذا در اکثر نقاط جهان لزوم استفاده بهینه از منابع آبی جهت افزایش تولیدات کشاورزی و جلوگیری ازخسارات وارده به گیاه و خاک طی آبیاری را دو چندان نموده است از این رو استانداردها و شاخصهای گوناگونی برای طبقه بندی آب آبیاری جهت کنترل عناصر شیمیایی موجود در آب آبیاری در سطح جهان مطرح شده است دراین مقاله کیفیت آب رودخانه کارون در بازه ملاثانی تا اهواز جهت استفاده در بخش کشاورزی توسط شاخصهای ویلکاکس AWQC ،FAO مورد بررسی قرارگرفت.