سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الناز سلیمانی نیاکی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
راضیه جلالی موسوی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

افلاتوکسین ها متابولیت های سمی هستند که در غذای انسان و دام یافت می شوند هنگامی که نشخوار کننده غذای الوده به افلاتوکسین B2,B1 دریافت میکند این سم متابولیزه شده و بصورت افلاتوکسین M2M1 در شیر دفع می گردد سه گونه اسپرژیلوس – اسپرژیلوس فلاووس، اسپرژیلوس پارازیتیکوس و گونه هایی از اسپرژیلوس نومینوس، افلاتوکسین ها را تولید می کنند. افلاتوکسین M1 24-12 ساعت بعد از خوردن اولین جیره الوده به افلاتوکسین B1 در شیر ظاهر میشود بسیاری از محققان ارتباط خطی بین میزان افلاتوکسین B1 در غذای مصرفی دام گزارش کردند برای اندازه گیری افلاتوکسین M1 در دو فصل زمستان و تابستان با استفاده از روش اماری تصادفی انجام گردید. از روش معتبر شده اندازه گیری HPLC با استفاده از ستون ایمونوافینیتی ازمایشات انجام شد. براساس تحلیل اماری میزان الودگی دامداری های صنعتی و مراکز جمع اوری با یکدیگر برابر هستند.