سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد طاهر شمسی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد هوشیاری پور – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی عمران-آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مطالعات بسیار زیادی برای شناخت پدیده شکست سد چه به صورت آزمایشگاهی و چه به صورت مدلسازی ریاضی انجام شده است. در مدلسازی عددی این پدیده، معمولا از معادلات آبهای کم عمق استفاده شده است. در چنین مدلسازی فرض بر آن است که فشارها هیدرواستاتیک و تغییرات سرعت در عمق قابل چشم پوشی است. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار فلوئنت و استفاده از یک مدل سه بعدی و یک مدل دوبعدی قائم، به بررسی توزیع فشار در محل شکافت Breach پرداخته شده است. مطابق نتایج بدست آمده، مقادیر فشار هیدرودینامیک در محل شکافت، تقریبا بزرگ و غیر قابل چشم پوشی است. به طوری که در محل شکافت که گرادیان هیدرولیکی بسیار بزرگ است، متوسط فشارهای هیدرودینامیک، تقریبا ٣٠ درصد بزرگی فشارهای هیدرواستاتیک برآورد شده است