سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
صادق دهدار بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جت های خروجی از سرریز سدها فشارهای دینامیکی قابل توجهی به پایین دست وارد می آورند و بررسی آنها جهت تامین ایمنی سد و سازه های پایین دست آن که به منظور استهلاک انرژی جت ساخته می شوند ضروری است. هدف از این تحقیق ثبت فشارهای نوسانی بوسیله دستگاه ترانسدیوسر فشار و تعیین توزیع فشارهای دینامیکی پرتابه جامی شکل در حوضچه پایین دست می باشد که تحت تاثیر عواملی چون دبی، عمق آب در حوضچه و خصوصیاتی از جت مانند ارتفاع سقوط و ضخامت جت در لحظه برخورد می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که وقتی نسبت عمق آب در حوضچه به ضخامت جت( فرمول در متن اصلی مقاله) بالشتک موثر آب تشکیل می شود.حداکثر مقدار Cp ، ۰/۸۸ بدست آمده است.