سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صادقی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت حفاری و بهره برداری از منابع نفت
محمد آبدیده – دکتری زمین شناسی

چکیده:

شکست هیدرولیکی یک درمان تحریکی چاه و عملیاتی برای افزایش بهره وری چاه های نفت وگاز می باشد روش شکست هیدرولیکی درمخازنی با نفوذپذیری پایین که نرخ تولید بسیار کم است سبب افزایش تولید می گردد دراین مقاله مخزن بنگستان درمیدان نفتی اهواز که از میزان کافی نفت درجا برخوردار و دارای تخلخل مناسبی می باشد موردب ررسی قرارگرفت براین اساس این مخزن یک نمونه خوب برای انجام عملیات شکست هیدرولیکی است برای این منظور از یک مدل ژئومکانیکی استفاده گردید و پارامترهایی همچون تنش اصلی حداکثر S1 تنش اصلی متوسط S2 و تنش اصلی حداقل S3 و تنش عمودی Sv تعیین شد با توجه به محاسبات انجام شده مشخص گردید که موقعیت تنشهای برجا دراین میدان به صورت رژیم تنش نرمال است