سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد هادی باقری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه شهید باهنر کرمان
جواد سلاجقه – دانشیار _بخش مهندسی عمران دانشگاه باهنر کرمان
عیسی سلاجقه – استاد.بخش مهندسی عمران دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

در سازه های ساختمانی دارای دیافراگم صلب چند مود اول عمدتا دارای بیشترین درصد مشارکت جرمی می ب اشند در سازه های فضاکار به دلیل بالا بودن تعداد درجاتازادی و ماهیت خود سازه مودهای غالب به راحتی قابل تشخیص نبوده و این امر نیازمند بررسی پارامترهای مختلف و تعیین میزان تاثیر آنها برروی مود غالب می باشد از این رو استفاده از سیستمهای تقریبی که بدون استفاده از روابط محض و دشوار ریاضی قادر به ایجاد نگاشت بینداده های ورودی و داده هدف مسئله باشندمناسب به نظر می رسد دراینمقاله از شبکه های استنتاجی عصبی – فازی تطبیقی ANFIS و برنامه ژنتیک GP با فرم رگرسیون چند ژنی در تقریب فرکانس سازه استفاده شده است.