سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده رحیمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی ع
مسعود سلطانی محمدی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
علی اکبر آقا کوچک – استاد دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه مهندسی عمران و محیط زیست

چکیده:

فروریزش پیشرونده بندرت اتفاق می افتد با این حال وقوع آن می تواند منجر به خسارات مالی و جانی زیادی گردد از عوامل ایجادکننده فروریزش پیشرونده م یتوان از خطاهای طراحی و ساخت و بارهای غیرعادی انفجار ، برخوردهواپیما، تصادف وسایل نقلیه و … نام برد فروریزش پیشرونده اغلب با علت اسیب در تناسب نیست و سازه ممکن است به علت یک حادثه کوچک در معرض فروریزش پیشرونده قرار می یگرد از نقطه نظر تحلیلی فروریزش پیشرونده زمانی اتفاق می افتد که الگوی باربری سازه یا شرایط مرزی سازه تغییر کند نظیر اینکه در اثر حذف المانهای باربر بازپخش بار منجر به خرابی المان های دیگر شود.