سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طوبی پیرو – کارشناسی ارشد جامعه شناسی سمت : مشاور طرح های مشارکتی
حسن مقیم – مسئول اداره طراحی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فار

چکیده:

منابع انسانی بعنوان زیر بنای طرح های مشارکتی شناخته می شود . از آنجا که فرهنگ مشارکت پذیری در طول طرح های منابع طبیعی آبخیزداری دارای ارزش بالایی است . بایستی بتوانیم موانع موجود در روند پیاده سازی طرح های مشارکت روستایی از جمله PRA را بازشناسی کرده تا با ارائه راهکارهای اجرایی مناسب روند توسعه پایدار را سریع تر نمائیم .
از جمله موانع موجود، فرهنگ مشارکت پذیری در بین منابع انسانی شاغل در نهادها و ساختارهایی است که در تعامل با طرح PRA می باشند . بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است که با بررسی فرهنگ مشارکت پذیری در بین نهادها و ساختارهای اجرایی در طول روند پیاده سازی طرح PRA آبخیزداری مشکلات و موانع موجود در پذیرش مشارکت را شناسایی نموده تا بدین وسیله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای وپیمایشی سعی کنیم با تجزیه و تحلیل داده ها به روش علمی راهکارهای اجرایی مناسبی را مطرح کنیم .