سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزیتا کوشا فر – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
عماد مجدم – دانشجو کارشناسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوار
کیومرث دلفانی – دانشجو کارشناسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوار

چکیده:

اگرچه موضوع محیط زیست به بارنشسته قوانین اموزشی است که تحت عنوان رشته مهندسی کامل طبقه بندی شده است اما هم به جهت اهمیت موضوع هم به دلیل شناخت زیست محیطی با همه رشته های علمی و هم به جهت وحدتی که بر موضوعات و مفاهیم و پدیده حاکم هستند و طی سالیان اخیر نیز مورد توجه محافظ علمی قرارگرفته است در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است بنا ضمن اهمیت و ارتباط آموزش موضوعات زیست محیطی با سایر موارد آموزشی که نقشه های مهندسی سامانه آموزشی مباحث مرتبطه را پیشنهاد نماید اجمالا اینکه برای حصول به یک سطح قابل قبول از توسعه پایدار توجه به یک سری عوامل ضروری است از اصلی ترین آنها توجه به برنامه آموزشی به خصوص به رشته های مختلف دانشگاهی است با توجه به آگاهی انان نسبت به اهمیت محیط زیست اثرات منفی فعالیت ها برمحیط زیست که عمدتا از فعالیت بسیاری از رشته مهندسی می باشد لزوم برنامه ریزی برای استفاده فعالیت از منابع و سایر موضوعات مرتبط با محیط زیست همگانی و همراه رشته های مهندسی زمینه ارائه تئوری ها و برنامه ها جدیدی برای کاستن از ضایعات و تخریبات برای افزایش بازدهی و کاری دستگاه و مواد برای حفاظت از منابع و مدیریت صحیح از منابع فراهم شده است.