سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهره نیکخواه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بخش تحقیقات فنی مهندسی
فرشته حق بین – شرکت شاداب خراسان
بیتا حکیم عطار –

چکیده:

کوکتل میوه یاکمپوت مخلوط میوه جات فراورده ای استکه از مخلوط ۳ یا ۴ نوع میوه ک وچک و یا تکه های کوچک میوه بدست آمده باشد تکه های میوه می توانند بصورت تازه منجمد یا کنسرو شده باشد همچنین محیط مایع مخلوطی می تواند شربت آب ساکارز یا گلوکز و یا مخلوط شربت < آب میوه باشد این فراورده معمولا به صورت کنسرو شده تولید می شود و چنانچه بصورت تازه تهیه گردد به آن سالاد میوه اطلاق می گردد این تحقیق برای بررسی امکان تولید کوکتل میوه کنسرو شده با هدف ایجادتنوع در کمپوتهای تولیدی ایران که محدود به ۳ تا ۴میوه می گردند استفاده بیشتر از محصولات باغی و همچنین ایجاد ارزش افزوده درمحصول تولیدی انجام شد نتایج تست پانل درمورد ترجیح طعم مایع پرکننده شربت ـ شربت +کنسانتره + اسانس در۶ فرمول تولید شده نشان داد که تفاوتی بین شربت و شربت همراه با کنسانتره و اسانس وجود نداشت لذا برای بقیه فرمولها شربت به عنوان مایع پرکننده درنظر گرفته شد.