سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن رضا میرزایی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شرکت ایران ترانسفو
محمد خارزی – شرکت ایران ترانسفو
کریم میرعلی خانی – شرکت ایران ترانسفو

چکیده:

امروزه اندازه گیری تخلیه جزئی به عنوان یکی از قدرتمندترین روشهای تشخیص عایقی , جایگاه ویژه ای در زمینه مونیتورینگ و بررسی کیفیت سیستم عایقی تجهیزات مختلف فشار قوی پیدا کرده است . دستگاههای مختلفی که امروزه برای اندازه گیری تخلیه جزئی به کار می رود, پارامترهای متفاوتی از آن را آشکارسازی می کنند و فرمت ذخیره سازی اطلاعات در آنها با یکدیگر متفاوت است . همین موضوع سبب شده است که دستگاههای اندازه گیری مختلف کارآیی متفاوتی در زمینه تعیین عیب تخلیه جزئی داشته باشند . در این مقاله با بررسی فرمت ذخیره سازی چند دستگاه مختلف اندازهگیری, توانایی هر یک در تولید الگوهای مفید جهت تشخیص انواع عیوب تخلیه جزئی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . برای این منظور علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی این دستگاهها , از نتایج تجربی حاصل از اندازه گیری بر روی عیوب مصنوعی نیز بهره گرفته شده است.