سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

محمد علی احسانی – استادیار دانشگاه مازندران
وحید تقی نژاد عمران – استادیار دانشگاه مازندران
یاسر خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصاد است. متغیر نرخ سود (بهره) یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاست گذاری در تشکیل سرمایه و اقتصاد کلان می باشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخش های مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیروهای بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (۲sls) برآورد می شود. در سیستم معادلات همزمان توابع سرمایه گذاری و پس انداز برآورد شده، فرضیه مکینون- شاو در ایران تأیید می شود، یعنی افزایش نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران اثر مثبت دارد.