سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
علیرضا بابائی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدتقی عبادی – دانشجوی دکتری علوم باغبانی

چکیده:

ایران با برخورداری از تنوع مناسب آب و هوایی و داشتن نیروی کار ارزان و مناسب میزان نور کافی فراوانی ضایعات سلولزی و نزدیکی به بازارهای مصرف جهت تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی بسیار مستعد با وجود چنین استعدادهایی طبیعی سهم ایران درتولید و تجارت جهانی انواع گل و گیاه زینتی بسیار اندک می باشد دراین مطالعه با اشاره به فرصت های جدید درتولید و صادرات گل و گیاهان زینتی به راهکارهای اصولی جهت افزایش سهم کشورمان دربازار تجارت جهانی گیاهان زینتی و ایجاد اشتغال پایدار دراین عرصه اشاره خواهد شد.