سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کردانی – سازمان آب و برق خوزستان
حمید بقایی –
مسلم سروستانی –
هوشنگ باقری –

چکیده:

مهمترین اساسی ترین عامل تولید درکشاورزی آب میب اشد از آنجایی که کشور ما درمنطقه کم باران و خشک قرار گرفته و استان خوزستان نیز در منطقه حاد این شرایط قرار دارد و خصوصا منطقه هندیجان از نظر آب و خاک دارای محدودیت هایی به مراتب شدیدتر از سایر نقاط استان می باشد بنابراین روشهای آبیاری نوین با رویکرد مشارکت همه جانبه بهره برداران می بایست مدنظر قرارگیرد این درحالی است که از نظر اراضی مستعد کشاورزی محدودیت درسطح استان وجود ندارد لذا توجه به توسعه شبکه های مدرن آبیاری بیش از پیش مورد اهمیت قرارگرفته است با توجه به محدودیت دولت درتامین منابع مالی درجهت احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی بنابراین راه حل توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی در کشور را باید از طریق مشارکت سازمانهای تامین مالی نظیر بانکها و همچنین مشارکت سرمایه گذاران خصوصی و بهره برداران طرح ها جستجو کرد بدین منظور برای جلوگیری از اتلاف منابع آب و حداکثر کارایی و بهره وری سازمان آب و برق خوزستان جلب مشارکت کشاورزان محدوده پروژه آبیاری و زهکشی ناحیه عمرانی R2 هندیجان را به وسعت خالص ۸۲۵۳ هکتار را دردستور کار قرار داده و می توان احداث پروژه درمنطقه را سرآغاز حرکت نو جهت رشد و شکوفایی منطقه قلمداد نمود.