سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی شریف حسن – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،شرکت سامان انرژی اصفهان
امیر توکلی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،شرکت سامان انرژی اصفهان
ملک ارسلان صدری – دکتری مهندسی مکانیک،شرکت سامان انرژی اصفهان

چکیده:

صنایع فولاد ازجمله صنایع پرمصرف انرژی بوده که نقش زیادی درتولید گازهای گلخانه ای نیز دارند کوره های پیشگرم ازجمله تجهیزات پرمصرف انرژی درفرایند تولید فولاد به شمار می روند این کوره ها برا یگرم کردن فولاد تا دمای مناسب نورد گرم استفاده می شوند درمقاله حاضر یک کوره پیشگرم نمونه ساخته شده توسط شرکت دانیلی به کمک نرم افزار PHAST شبیه سازی شده است باتوجه به نتایج شبیه سازی بیشتیرن سهم اتلافات انرژی مربوط به اتلافات دودخروجی ازدودکش با ۲۵درصد ازمصرف کل انرژی کوره می باشد با بررسی عوامل موثر برمیزان اتلافات انرژِی دود خروجی مشخص شد تنظیم نادرست هوای اضافه بیشترین سهم را دراتلافات ناشی از دودخروجی دارد بطوریکه به ازای ۱۰ درصد افزایش هوای اضافه ۱/۷۶ درصد مصرف انرژِی کوره پیشگرم افزایش می یابد یکی دیگر از عوامل موثر درمصرف انرژی کوه پیشگرم انرژی مفید خروجی می باشد.