سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جیران چام چام – دانشجوی توسعه روستایی
سعید غلامرضایی – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از مسائل مورد توجه درکشورهای مختلف است باتوجه به تعدادکثیر دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی جویای کار که درحال حاضر بیکار هستند و اهمیت بخش کشاورزی درتوسعه اقتصادی کشور ضرورت داردبا بررسی دقیق فرصت های شغلی و توانمندی های دانش آموختگان این رشته درهر منطقه با برنامه ریزی دقیق و به جا شرایط لازم برای اشتغال این قشر فارغ التحصییل را فراهم نمود استان لرستان از دیرباز دارای شرایط و اقلیم مناسی کشاورزی بوده و هست و تاکنون ظرفیت های بالقوه فراوانی جهت بهره برداری فعالیت های کشاورزی درسه حیطه خدمات کشاورزی صنعت کشاورزی و نیز فعالیت های تولیدی کشاورزی از دید مسئولینکشاورزی استان و نیز فارغ التحصیلان کشاورزی این استان پنهان ماندها ست هدف از تحقیق حاضر بررسی فرصت های شغلی و نیز مهارت های دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی دراستان لرستان می باشد. روش تحقیق به صورت پیمایشی survey reasearch) انجام شده است.