سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر محمدی نژاد – دانشجوی دوره ی کارشناس ارشد مهندسی مواد متالورژی -دانشگاه صنعتی سهند
نقی پروینی احمدی – استاد دانشکده مهندسی مواد متالورژی -دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهارک قربانیان – دانشجوی دوره ی کارشناس ارشد مهندسی مواد متالورژی -دانشگاه صنعتی سهند
محمد ایزدیان – دانشجوی دوره ی کارشناس ارشد مهندسی مواد متالورژی -دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

قطعات تولید شده به روش متالورژی پودر اغلب حداقل ۱۰ درصد تخلخل می باشند که وجود این تخلخل ها باعث کاهش خواص مکانیکی قطعه از قبیل انرژی ضربه، سختی، استحکام خستگی و … می شود. در این پژوهش با استفاده از تکنیک نورد سطحی، خواص مکانیکی قطعه ی فولادی کروم-مولیبدن تولید شده به روش متالورژی پودر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پودر فولادی از پیش آلیاژی کروم-مولیبدن دار CrL تولید شده به روش اتمیزاسیون آبی با اندازه ی ذرات بین ۶۰ تا ۱۰۰ میکرون تحت فشار ۵۰۰ مگا پاسکال فشرده سازی و سپس در دمای ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد تحت فرایند تفجوشی قرار گرفتند. سپس قطعه تولید شده توسط فرآیند نورد سطحی، تحت کرنش های مختلف قرار گرفته تا میزان کرنش بهینه بر اساس افزایش خواص مکانیکی برای قطعات فولادی کروم- مولبیدن دار تولید شده به روش متالورژی پودر مورد بررسی قرار گیرند. نتایج حاصله نشان می دهد فرآیند نورد سطحی بر روی خواص مکانیکی قطعات تولید شده به روش متالورژی پودر بطور چشمگیری تاثیر گذار است.