سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

میله ها و مقاطع دوار همواره پس از عملیات نورد و نیروهای غیرمتقارن دارای مقداری انحنا و دفرم می شوند به همین دلیل پس از آن یک عملیات همراستا سازی یا تابگیری لازم است تا عدم همراستا بودن را اصلاح کند این محصولات می توانند توسط خم های متناوب صاف شوند به گونه ای که جسم پس از باربرداشتن و برگشت فنری صافی خود را بدست آورداما درمورد میله ها ولوله ها و مقاطع گرد مشکل تا اندازه ای متفاوت است مقاطع گرد می توانند بطور آزادادانه درسه جهت خم شوند همچنین پس از اعمال نیرو انحنا درصفحه دیگر و مخالف با جهت اعمال نیرو واقع می شود که عمل همراستا سازی را مشکل می باشد. مشکل دیگر که درمورد مقاطع توخالی وجود دارد این استکه مقاطع تحت بارهای خمشی و نیروهای متمرکز امکان له شدن و یا حتی پاره شدن درمقاطع جدارنازک نیز وجود دارد.