سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش عبادی – عضوهیت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
مرتضی کریمی دمنه – عضوهیت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

چکیده:

بزرگترین مشکل در طراحی اولیه یک محصول مشکلی است ساختاری که در شروع کار رخ می دهد ،زمانی که مهندس طراح سعی می کند برای رسیدن به اهداف اصلی طرح ازیک طرف مراحل ،وظایفوارتباط میان بخشهای مختلف طرح رامشخص نمایدو از طرف دیگر محدویتهاومشکلات موجوددرفرآیند طراحی محصول راشناسایی وبا تعیین مکانیزم مشخص وبه حل آنها بپردازد. باتوجه به اینکه بخش طراحی مهندسی محصولCAD) مهم ترین بخش در تعیین سطح کیفیت ، بهره وری و کاهش هزینه های تولید یک محصول بوده و مهمترین جزء یک سیستم تولیدی یکپارچهCIMاست دراین مقاله ماسعی کرده ایم ، بکمک تکنیک مدلسازی ساختاری ۰IDEFکه یک روش مدلسازی گرافیکی است قوی جهت ساده کردن نمایش و فهم یک فرایندوعملیات است به تجزیه وتحلیل وبررسی اجزاءمختلف فرایند طراحی یک محصول پرداخته وجایگاه این بخش را سیستم تولیدی یکپارچهCIMبصورت یک مدل گرافیکی ارائه نماییم.