سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ناهید کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه زنجان
محمود کاظمی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه زنجان
سکینه آقایاری – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه زنجان
سیده زهرا مداح کرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه زنجان

چکیده:

اخلاق،رشته ای است که مورد توجه روانشناسان و فلاسفه قرار دارد و درحد فاصل این دو رشته قرار گرفته است.تلاش فلاسفه،ارائه توجیه منطقی رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی انسانها است،اما روانشناسان به دنبالتبیین وچرایی شیوه هایی هستند که افراد بصورت اخلاقی و غیر اخلاقی رفتار می کنند.بررسی رشد اخلاق بطور معمول با طرح نظریه های شناختی تحولی آغاز میشود،به این علت که این نظریه ها نقش اساسی درحوزه ی رشد اخلاقی داشته است.این نظریه ها به عنوان تأثیر گذارترین بررسی های روانشناختی درنظرگرفته شده اند وبا نظریه های پیاژه و کلبرگ ونئوکلبرگی ها شناخته شده است.پیازه رشد اخلاقی راحاصل بلوغ ذهنی و تحول روابط اجتماعی در نظر گرفته است.کلبرگ،برای فرایند رشد اخلاقی مراحلی را در نظر گرفته است و برای هر مرحله وضعیت خاصی را تبیین کرده است.نظریه های تحول اخلاقی پیاژه وکلبرگ،هدف محور و غایتگرا هستند وحرکت به سوی یک وضعیت از پیش تعیین شده را در این نظریه ها در بردارند.انتقادات نئوکلبرگی ها مانند،گیلیگان و توریل از نظریه ی تحول اخلاقی کلبرگ باعث گسترش وتداوم دیدگاه های شناختی در حوزه ی رشد اخلاق فراهم نمود.گلیگان نقد جنسیتی بر نظریه کلبرگ ارائه کرد که تحول اخلاقی را مردانه در نظر گرفته بود وتوریل بین تحول مراحل رشد اخلاقی و تحول شناخت اجتماعی تمایز قائل شد