سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود روان سالار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
امیرحسام حسنی –
احسان دریکوند –
شهرام صالح پور –

چکیده:

جهان، جهان تعادل و توازن است یعنی هر سیستم تمایل دارد به حالت تعادل در آید.امروزه با کاهش نزولات جوی ،افزایش بی رویه جمعیت ،حرکت رو به رشد صنایع و در کنار همه اینها استفاده بی رویه از منابع آب سبب شده که پساب های متعددی با کیفیت و کمیت های مختلف تولید شود.ورود مواد مغذی از منابع مختلف خصوصا فاضلابهای بهداشتی و شهری و پسابهای کشاورزی و صنعتی موجب تغذیه گرایی رودخانه ها و دریاچه ها می شود.رودخانه بشار که از کنار شهر یاسوج میگذرد نیز با چنین مشکلی مواجه است.انواع پسابهای شهری و خانگی و صنعتی با ورود به این رودخانه باعث ناتوانی رودخانه در عمل خودپالایی گردیده است.پس از نمونه برداری از ۶ایستگاه به طول تقریبی ۳۳کیلومتر بر روی این رودخانه طی سالهای ۸۵الی ۸۸ مشاهده گردید که آلودگی آب افزایش یافته و درایستگاه ۴که حدود ۲٫۸کیلومتر پایین تر از ورودی پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری و خانگی است آلودگی بیشتر شده و از ایستگاه ۴به بعد بدلیل خودپالایی رودخانه آلودگی آب کمتر شده ودر ایستگاههای ۵ (۷٫۷ کیلومتر پایین تر از ایستگاه۴)و۶ (۱۳٫۸کیلومتر پایین تر از ایستگاه۵) درمقایسه با ایستگاه ۴ازبهبود نسبی وقابل توجهی برخورداربوده است.وهمچنین مشاهده گردیده که درسال۸۸درتمامی ایستگاهها بدلیل کم آبی میزان DOنسبت به بقیه سالها کاهش قابل توجهی داشته خصوصا در ایستگاه شماره ۴به کمتر از mg/l4رسیده و میزانBOD تاmg/l6.4 رسیده است که در این مقطع از رودخانه حیات آبزیان به خطر افتاده است و باید در این خصوص چاره ای اندیشید