سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدرضی کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

صبرزرد Aloe vera syn aloe barbadensis متعلق به تیره سوسن سانان که خواص درمانی این گیاه فوق العاده می باشد ژل این گیاه درمعالجه آیم برطرف کردن سوءهاضمهتصفیه خون معالجه اسهال خونی وگرفتگی کبدی و … مفید است جهت افزایش ماندگاری ژل این محصول لازم استکه رطوبت آن کاهش یابد دراین تحقیق ازخشککن جریان هوای گرم ژل گیاه صبرزرد با استفاده از درجه حرارت و سرعت های مختلف جریان هوا جهت رسیدن به رطوبت تعادلی استفاده گردید درسه شرایط دمایی ۵۰و۶۰و۷۰ درجه سلسیوس و سرعت هوا ۱و۲و۳ متر برثانیه بود نتایج بدست آمده نشان داد که دو تیمار دما و سرعت هوا برزمان خشک شدن معنی دار بود بهترین تیمار از جهت کمترین زمان خشک شدن مربوط به دمای ۷۰درجه سانتیگراد و سرعت ۳m/s می باشد.