سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا امین محلاتی – کارشناسی ارشد دانشجو
ایران عالمزاده –

چکیده:

استئارات سوربیتن از خانواده استرهای اسید چرب سوربیتن است استئارات سوربیتن از واکنش یک قند با یک اسید چرب تولید می شود هدف ازاین مطالعه بومی سازی و بهبود فرایندتولید استئارات سوربیتن است سوربیتول مولکول قند تشکیل دهنده این محصول و اسید چرب آن استئاریک اسید است تولید سوربیتن استر به دو روش تک مرحله ای و دو مرحله ای امکان پذیر است روش دو مرحله ای به دلیل مزایای آن نسبت به روش تکم رحله ای انتخاب شد دراین مطالعه برای مرحله اول و دوم واکنش چند کاتالیست مشخص و توانایی آن با کاتالیست های معمول مقایسه گردید برای ان تاثیر دما فشار و غلظت کاتالیست را در سرعت واکنش بررسی شد درمرحله دوم واکنش کاتالیست بازی به عنوان کاتالیست بهینه انتخاب و واکنش با آن انجام شد درنهایت تغییرات عدد اسیدی با زمان و تغییرات کشش سطحی درحضور اب اندازه گیری شد.