سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرمین دلاوری –
فرح سادات هالک –
محمد امینی –

چکیده:

در تحقیق حاضر، تولید محصولی با صرفه اقتصادی بالا، از طریق فن‌آوری نوین سونیفیکاسیون بهوسیله مولد آلتراسونیک، به منظور بازیابی روغن های دور ریز صنایع غذایی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. روغن های پسماند خوراکی که دارای ساختاری پیچیده و مولکول هایی به مراتب سنگین تر از روغن های خام می باشند، عموماً از چرخه صنعتی خارج شده و استفاده مجدد از آن ها به عنوان خوراک، هزینه بر و غیر اقتصادی می نماید. در طی آزمایش های صورت گرفته در پژوهشگاه مواد و انرژی، با بهره گیری از مولد آلتراسونیک پروب دار، محصول بیودیزل با کیفیتی بالا و در طی فرآیندی اقتصادی تولید شد. از آنجا که حدود ۹۵% روغن خام مصرفی در کشور وارداتی می باشد، این روش می-تواند راهکاری مناسب برای بازیابی اقتصادی روغن های دور ریز باشد. روغن پسماند به همراه متانول با نسبت مولی یک به نه، به همراه تنها یک درصد جرمی نسبت به وزن روغن، کاتالیست هیدروکسید سدیم تحت واکنش ترانس-استریفیکاسیون واکنش داده و با استفاده از دستگاه آنالیز GCmass، وجود بیودیزل با کیفیت ۹۵% با صرف زمان ۳۰ دقیقه برای انجام واکنش، بازیابی و تخلیص محصول، تأیید شد. مولد آلتراسونیک در این فرآیند به منظور تسریع در روند واکنش بکار گرفته شد. از مزایای این روش حساس نبودن نسبت به وجود رطوبت و محتوی اسید چرب آزاد بالای خوراک ورودی است و بنابراین واکنش نسبت به روش های مرسوم بهطور کامل انجام شده و بازدهی بالاتری دارد.