سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دکتری جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
پریسا صفری پورچافی – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی
عبدالرضا امانی – کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

چکیده:

ایران یکی از کشورهای سیل خیز دنیا می باشد بطوریکه سالانه خسارات زیادی به بخشهای مختلف اراضی کشاورزی ساختمان ها ، روستاها ، شهرهاخطوط ارتباطی و سایر بخشها وارد می کند و باعث تلفات جانی نیز می گردد سیل گیری براثر طغیان رودخانه ها در کشور ما پدیده ای است که بدلیل تواتر بلندزمانی وقوع آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و پس از وقوع سیلاب به دست فراموشی سپرده می شود براساس مطالعات انجام گرفته درایران سالیانه بهطور متوسط ۱۵۰۰ تن خاک از هر کیلو متر مربع در اثر فرسایش آبی شسته می شود از سویی مطالعه مناطق به روش حوضه ای نمونه بارز یک متدولوژی خاص است که به ماهیت پدیده ها کمتر اهمیت داده و بیشتر در پی یافتن روابط موجود بین اعضا و واحدهای یک مجموعه است در مطالعات جغرافیایی خاک بخاطر اینکه همیشه در معرض فرسایش است موردتوجه قرار میگیرد و اجرای هرگونه طرح های مهار سیلاب مبتنی بر شناسایی عوامل موثر در بروز سیل می باشد.