سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن حاجی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مجید علی آبادی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:

گفته میشود که هیدروژن برای پایداری انرژی و پایداری محیط زیست حیاتی است. به هر حال، هیدروژن به آسانی در مقادیر کافی در دسترس نیست و هزینه تولید آن نیز هنوز جهت حمل و نقل بالاست. چالش های فنی پیش رو برای دستیابی به هیدروژن پایدارارزان قیمت،شامل بالا بردن بازدهی فرایند، کاهش هزینه تولید و مهار کردن منابع قابل تجدید برای تولید هیدروژن است. زیست توده لینگوسلولوزی یکی از فراوان ترین فرم های انرژی قابل تجدید در دسترس است. این بررسی روی فن آوری های در دسترس و همچنین پیشرفت های اخیر برای تبدیل زیست توده به هیدروژن تاکید دارد. تولید هیدروژن از زیست توده، به عنوان یک فرایند دو مرحله ای مورد بررسی قرار می گیرد- در مرحله اول زیست توده خام به شکل فرعی هیدروژن درفاز گاز، مایع، و یا جامد تبدیل می شود. در مرحله دوم این اشکال فرعی به صورت کاتالیستی به هیدروژن تبدیل می شوند.