سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

تارخ خدادادی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط
ابوالفضل نعیم آبادی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط

چکیده:

آب به عنوان مایع اصلی حیات در سالهای اخیر به اشکال مختلف آلوده و مورد بی مهری قرارگرفته است و از آنجائی که دنیای بدون آب، حتی برای یکر روز همقابل تصور نیست اهمیت آب بیشتر روشن می شود. زندگی بدون آب ممکن نیست و انسانها حتی در مسافرت از جایی به جایی دیگر باید آب همراه داشته باشند. این عمل در کشور ما که بیشتر مردم از طریق اتوبوسها، مسافرتهای بین شهری خود را ا نجام می دهند توسط مالکین همین اتوبوسها انجام می شود. به منظور بررسی وضعیت توصیفی- تحلیلی آب شرب مورد استفاده در این وسایل نقلیه عمومی به صورت آماری اقدام به نمونه گیری از ۸۰ اتوبوس که بصورت راندوم انتخاب شده بودند گردید و نمونه های گرفته شده طی چند مرحله تحت عملیات آزمایشگاهی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که ۱۵ درصد کل نمونه ها آلوده به کل کلیفرم بوده و ۲/۵ درصد نمونه ها آلوده به کلیفرم مدفوعی می باشد. بیشترین MPN کلیفرم کل مربوط به شهرضا با عدد ۳۶ می باشد. بیشترین MPN کلیفرم مدفوعی مربوط به بوشهر و شیراز با عدد ۴ می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که کلر باقیمانده تمام اتوبوسها صفر بوده است. نکته دیگر اینکه تمام آلودگی مربوط به اتوبوسهای عادی بوده و در هیچ اتوبوس ولووای آلودگی مشاهده نشد. یافته های پژوهش نشان داد که از لحظ توصیفی رابطه معنی داری بین آب شرب اتوبوس و آلودگی به کل کلیفرم وجود دارد، ولی رابطه بین آب شرب اتوبوسها و آلودگی به کلیفرم مدفوعی وجود ندارد. و همچنین یافته ها نشان داد که مقادیر فوق از استاندارد بیشتر می باشد.