سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد عطارعباسی – کارشناس پایش کیفی منابع آب
الهام نوری – کارشناس میکروبیولوژی
علیرضا حجت – مدیردفتر کنترل کیفیت شرکت آب و فاضلاب شهری همدان
سیدهادی حسینی بیدار – معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان

چکیده:

آب برای تداوم حیات ضروری است ودرهر اجتماعی بایدبا کیفیت مطلوب و مناسب برای مصرف کنندگان فراهم شود کیفیت میکروبیولوژیکی آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توجه دقیق به آن برای حفظ سلامت مصرف کنندگان ضروری است برخی از موجودات مزاحم در تاسیسات تصفیه و توزیع آب وجود دارند که اگرچه ممکن است از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت نباشند اما به دلیل ایجاد مزاحمت هایی نظیر طعم بو کدورت رنگ و مصرف بیشتر موادگندزدا در اب می توانند نامطلوب تلقی شوند مطالعه موجودات بیولوژیک برروی ۵۰ نمونه از آب خروجی و ریکاوری برگشتی تصفیه خانه آب شهید بهشتی همدان به مدت دو ماه انجام گردیده است این تصفیه خانه در طول پروژه خارج از مدار بهره برداری بوده و به عنوان پایلوت مورد استفاده قرارگرفت روش شمارش موجودات زیرمیکروسکوپ براساس فراوانی آنها به سه روش استریپ روش خطی فیلد و امپلیت کلی بوده و در نهایت گزارش نتایج در یک لیتر آب انجام شده است مجموعه موجودات بیولوژی دراین مطالعه شامل دیاتومه ها کلروفیسه ها، سیانوفیسه ها پروتوزوآها روتیفرها کرستاسه ها و نماتدها بوده است.