سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشدمیکروبیولوژی
محبوبه مدنی – استادیار دانشگاه آزاد فلاورجان
محمدعلی ضیاء – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

مخمرهای جنس مالاسزیا مخمرهای بازیدیومایستچربی دوست هستند که بصورت اعضا میکروبی فلور اغلب حیوانات خونگرم مطرح می باشند مسکن طبیعی این مخمرهای چوبی دوست طبقه شاخی پوست انسان و حیوانات است تراکم جمعیتی مالاسزیا درضایعات عفونی شده عموما بیشتراز پوست سالم است و به نظر می رسد تکثیر مخمرها اولین گام برای ایجاد درماتیت مالاسزیایی باشد این مخمرها تحت شرایط خاصی قادر به ایجاد بیماریهایی نظیر پی تی ریازیس ورسیکالر و درماتیت سبوروئیک بوده و حتی عفونت های سیستمیک نیز ایجاد می کنند هدف ازاین مطالعه بررسی میزان فراوانی مالاسزیا درشهر اصفهان بود دراین مطالعه ۶۰ نفر ۴۰ مردو۲۰ زن با دمراتیت سبوروئیک مورد مطالعه قرارگرفتند نمونه گیری به روش تراسه برداری از شورهای سر و پشت گوشها انجام شد همه نمونه مورد مطالعه میکروسکوپی قرارگرفتند همچنین برروی محیط کشت لیمینگ نوتم اگار اصلاح شده کشت داده شدند.