سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف خلج امیرحسینی – رئیس گروه بهره برداری از سدها، شرکت مدیریت منابع آب ایران وعضو هیئت عل

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان فارس و در ۱۹۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و شمال شرقی شهرستان قیر و به فاصله ۳۰ کیلومتری آن است.. مخزن سد سلمان فارسی با وسعت ۵۴۰۰ هکتار بر روی رودخانه قره آغاج در تنگ کارزین بنا شده است. این منطقه از کوه های بلند و در ههای باریک تشکیل شده و روند چین خوردگیها از روند زاگرس پیروی می کند. ساختمان زمین شناسی منطقه تابع فرآیند چین خوردگی بزرگ ناودیس زاگرس در جنوب ایران است و به طور کلی توالی چینه ها از کرتاسه بالایی تا عهد حاضر در محدوده طرح قابل مشاهده است. وجود درزها و شکاف های متعدد، گسل و همچنین چشمه های آب گرم در منطقه، احتمال کارستی بودن محدوده سد و فرار آب از مخزن بعد احداث سد را در این ناحیه، تشدید نموده و منجر به انجام یک سری مطالعات ردیابی در منطقه گردید که اهداف عمده مطالعات عبارت بودند از تعیین ارتباط جناحین مخزن با یکدیگر و پی سد، بررسی ارتباط میان بالا دست (مخزن) با پایین دست محور سد، تعیین ارتباط میان نقاط تزریق و چشمه آب گرم تونل انحرافی، تعیین جهت حرکت و سرعت نسبی جریان آب زیرزمینی بین نقاط تزریق و نمونه برداری در صورت مشاهده ردیاب. به منظور نیل به اهداف مذکور در این عملیات اقدام به تزریق سه نوع ردیاب در پنج مرحله گردید که نتایج حاصله بر وجود ارتباط میان ساحل راست و چپ و همچنین بالا دست و پایین دست مخرن و سرعت متوسط حدود۴/۴ تا ۷۴ متر در روز در نقاط مختلف و جهت جریان تقریبا شمال-شمال غربی به سمت جنوب شرقی دلالت دارد.