سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نظری مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران
رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از اصلی ترین عوامل تخریب پل ها که بیش از پنجاه درصد موارد خرابی را به خود اختصاص میدهد آبشستگی پایه ها و کوله های پل دراثر فرسایش و آبگذری ناشی از سیلاب است هنگامی که دبی عبوری از رودخانه بیش از حد توان عبور از زیرپل میب اشد آبگذری رخ میدهد که باعث عبور آب از روی کوله ه و عرشه پل و تخریب عرشه یا کوله یا هردوی انها و از بین رفتن پایداری پل می گردد درمقاله حاضر مکانیزم آبشستگی کوله پل درحالت روگذاری آب و آبشستگی ناشی از آن با استفاده از مدلسازی آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور مدل آزمایشگاهی کوله پل از جنس مصالح دانه ای با مقطع ذوزنقه دریک فلوم ساخته شده و جریان آب درفلوم طوری تنظیم گردید که ارتفاع آب از ارتفاع کوله پل بیشتر شده و آبگذری رخ میدهد میزان آبشستگی درزمانهای مختلف با بهره گیری از سیستم لیزرهای موازی و تصویربرداری بوسیله دوربین دیجیتال اندازه گیری شد.