سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد طهماسبی سلحشور – کارشناسی ارشد معماری
شهره آتش بند – دانشجوی کارشناسی معماری

چکیده:

به دیدگاه فاستر معماری چیزی نیست که درذهن منعقد باشد معمار یدر مورد زندگی واقعی است درباره مردم است درباره مسکن دادن به مردم و تامین نیازهای ایشان است اگر با این دیدگاه به معماری نگاه کنیم م یتوانیم با داشتن این الگو درذهن و با توجه به موجودیت فرهنگی و اقلیمی مناطق مختلف به ایجاد طرحی مناسب برای رفع نیازهای مادی و معنوی مردم هر منطقه بپردازیم البته درعین حال باید به این مطلب توجه داشت که درجامعه گذشته معماری توجه خاصی به مفاهیم و فرهنگ مردم درهر مکان داشت درحقیقت سبک های خاص برای دوره ها و مناطق مختلف موجود بود که با دیدن هرمعماری می توانستیم به سبک مربوط به آن دست یابیم ولی امروزه با جهانی شدن معماری و تکنولوژی سبک های جدید و الگوهای تقریبا مشابه به وجود آمده است که شاید بتوان گفت بدون توجه به فرهنگ و اقلیم مناطق مختلف ایجاد گشته که با سرعتی چشمگیر همچون مدهای امروزه در حال گسترش و فراگیر شدن است درحقیقت معماری کنونی ایران معلق میان گذشته و آینده در تکاپوی یافتن مسیری برای خویش باقی مانده است.