سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه انصاری – گروه شیمی و مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مسعود درویش گنجی –
مریم محسنی –

چکیده:

یکی از ترکیبات سمی موجود در کلیه بیماران اورمیا Uremia) نارسایی کلیه پاراکروزول P- Cresol هست پاراکروزول درحالت عادی به پروتئین های بدن توسط نیروی واندروالس متصل می باشد اما دربیماری اورمیا یک ذره معین و آزادمی شود که می تواند مشکلات زیادی ایجادکندهمودیالیز اجازه دفع زیادی از سیال یونها و محلول آبی مولکولهای کوچک سم را دارنداما نمی تواند مولکولهای متوسط سم را دفع کند درنتیجه مولکولهای باقیمانده توانایی پیشرفت سم دربیمار را دارند وممکن است منجر به مرگ او شوند لذا برای حل این مشکل مهم از زئولیت استفاده می شود مخصوصا نوع MFI زئولیت که برای جذب موثر پاراکروزول انتخاب شدکارایی بسیار بالای داشته و می تواندجذب سطحی انتخابی با گنجایش جذب سطحی پتانسیل بالا راانجام دهد دراین پژوهش قرار گرفتن پاراکروزول دردوموقعیت Zig , Stright زئولیتبررسی شده است که نتایج نشان میدهد حالت Stright با انرژی جذب -۰/۰۱ kcal/mol پایداریبیشتری نسبت بحالت Zig دارد.