سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانیه درویش گنجی – مرکز استعدادهای درخشان فرزانگان بابل
آناهیتا بخشنده – گروهشیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سیده نگار امامی –
مسعود درویش گنجی –

چکیده:

نانوذرات هیبریدی موادی چندمنظوره هستند که دارای قابلیت های فراوانی برای استفاده درذخیره سازی انرژی باتری ها نانوحسگرها سیستمهای رسانش دارو وسیستمهای الکترومکانیکی درنانوالکترونیک می باشد از میان مواد موجود فولرین ها و گرافن بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته اند بنابراین داشتن درکی مناسب و سیستماتیک از برهمکنش بین آنها از بلوکهای سازنده سیستمهای بزرگ هستند ضروری به نظر می رسد دراین تحقیق فرایند جذب فولرین C60 برروی سطح گرافن با استفاده از نظریه تابعیت چگالی DFT مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که فولرین درفاصله مناسب و با انرژی جذب نسبتا قوی به سطح گرافن جذب می شود دراین برهمکنش نسبتا قوی که باعث پایداری سیستم مورد نظر می شود درساختار گرافن تغییر محسوسی مشاهده شده ودرمکان استقرار فولرین دچار فرورفتگی می شود.