سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بابازاده آغ اسماعیلی – مرکز آموزش عالی فنی شماره۲
رستم اکبری کنگرلویی – مرکز آموزش عالی فنی شماره۲
شهناز اکرمی کهنه شهری – مرکز تربیت معلم فاطمه الزهرا تبریز

چکیده:

اصطکاک عامل مهمی در شکل دادن فلزات محسوب می شود. در فرآیندهای تولیدی مثل اکستروژن وآهنگری عامل اصطکاک بعنوان عامل منفی مطرح است و بایستی تاحد ممکن کاهش یابد. اصطکاک بتوسط پارامترهای مقداری مثل ضریب اصطکاک و فاکتور اصطکاک مشخص می شود. دراین پژوهش فولاد ساده کربنی با کربن متوسط ۴۵CK تحت عملیات حرارتی خاص جهت حصول ساختاری شامل گرافیت قرار گرفت. سپس فاکتور اصطکاک برای این فولاد در شرایط نرماله ، آنیل شده و عملیات حرارتی شده ( بصورت فولاد گرافیتی ) با استفاده از فشردن نمونه های رینگی شکل تحت تعیین شد. نتایج حاصل نماینگر آن است که فولاد فوق در شرایط نرماله شده ازخود چسبانندگی نشان می دهد، درحالیکه این فولاد در حالت گرافیتی چسبانندگی آنچنانی از خود نشان نمی دهد. این امر به وجود گرافیت ها درسطح فولاد که باعث کاهش عامل اصطکاک و کاهش تنش برشی در سطح مشترک قالب و قطعه مربوط می شود.