سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرخ لقا امینی – کارشناس‌ارشد، کارشناس، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
خشایار بدیعی – دانشیار، عضو هیأت علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ
شهره روحانی – دانشیار، عضو هیأت علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ)

چکیده:

آلاینده‌های آلی و از جمله آنها رنگزاها، در پساب‌های صنایع مختلف مانند نساجی، چرم و پلیمر، یکی از منابع اصلی آلوده کننده محیط زیست می باشد و در نتیجه حذف این آلاینده‌ها از محیط زیست لازم و ضروری است و بدین منظور روشهای گوناگونی برای حذف این آلاینده‌ها مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از فناوری‌های کاتالیستی (به صورت واکنش‌های همگن و یا ناهمگن) یکی از روش‌های کاربردی در حذف و تخریب مواد آلی و آلاینده‌های خطرناک موجود در آبهای زیرزمینی، سطحی و پساب‌های رنگی می‌باشد. در تحقیق حاضر، ضمن سنتز سایت‌های اکسید نیکل بر روی سطح جاذب معدنی پرلیت در مقیاس نانویی، به بررسی و مطالعه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سطح نانوکاتالیست از طریق دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه X (XRD) پرداخته شد. از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) جهت نمایش لایه‌های نانویی کاتالیست استفاده شده‌است. علاوه بر این، میزان رنگبری و معدنی شدن، رنگزای بازی سبز مالاشیت (MG) در زمان تماس، غلظت رنگزا، میزان آب‌اکسیژنه و pHهای مختلف پساب، از طریق اندازه‌گیری میزان حذف رنگزا با استفاده از دستگاه طیف‌سنج UV/Visible اندازه‌گیری شد. آزمایش‌ها نشان داد که میزان رنگبری در این فرآیند به بیش از ۹۸ درصد می‌رسد