سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحر صمصامی – کارشناس ارشد – گروه مکانیک،دانشگاه ارومیه
شهرام خلیل آریا – استادیار – گروه مکانیک،دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف این مقاله،ارائه یک مدل ریاضی برای بررسی انتقال گرما در بوبین بشقابی با جریان روغن جهت داده شده در ترانسفورماتورهای قدرت می باشد . قسمت اصلی یک ترانس فورماتور ، بوبین بوده که وظیفه تبدیل ولتاژ جریان الکتریکی را بر عهده دارد . در اثر عبور جریان الکتریسته از بوبین ، به دلیل وجود مقاومت الکتریکی هاد ی در مقابل جریان، مقداری انرژی تلف می شود که به صورت گرما ظاهر می گردد . تلفات تولیدی بوبین شامل دو قسمت است – ۱: تلفات اهمی متناسب با د ما – ۲ تلفات فوکوی متناسب با عکس د ما . در طر احی ترانسفورماتورها، ر اندمان بیشتر از سایر پارامترها ، مورد توجه قرار می گیرد به ای ن دلیل شناخت و محاسبه تلفات، بسیار اهمیت دارد . فشار ورودی به بوبین، در حالتی که از پمپ استفاده گردد با فشار پمپ برابر می باشد، ولی در صورت عدم وجود پمپ ، فشار ورودی همان فشار نیروی شناوری است در این مقاله : – ۱ تلفات تولیدی بوبین محاسبه شده ونحوه تاثیرآن درتوز یع دمای بوبین بررسی میشود – . ۲ تاثیر نیروی شناوری در معادلات فشاروانتقال حرارت لحاظ شده ومیزان اثر آن در توزیع دمای بوبین بررسی میشود . مدل حاضر بر اساس روش تکرار جاکوبی بنا شده است، نتایج مدل حاضردر قیاس با نتایج تجربی و همچنین نتایج سایرین از تطابق خوبی بر خوردار است