سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راحله عبدالهی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان، گروه معماری، ممقان، ایران

چکیده:

دیدن و دریافت حسی از تواناییهای طبیعی انسان محسوب می شود ادراک محیط در واقع دریافت اطلاعات از طریق حواس بویژه حس باصره است و حس باصره تنها عاملی است که نزد طراح و انسان یکسان است و اساس نحوه دریافت بصری در همه انسانها نیز یکسان است . دریافت و آگاهی بصری با سرعتی نزدیک به سرعت نور کسب می شود و پیام بصری همچون جریانی مداوم انسان را در ارتباط با محیط قرار می دهد. مقاله مزبور توجه خاص خود را به بررسی روان شناسی گشتالت در زمینه دریافت حسی و نحوه سازمان دهی دریافت های حسی معطوف کرده است که در حقیقت بررسی چگونگی بیرون آمدن کلیتها از درون اجزاست، همچنین این مقاله سعی بر تحلیل روند ادراک محیطی با توجه به اصول گشتالت دارد. نتایج حاصل از این مقاله با توجه به اصول گشتالت نشان می دهد کل ساختار است که دریافت می شود و نه تک تک اجزای آن، بنابراین ابتدا کلیت محیط درک می شود سپس اجزاء تشکیل دهنده آن مورد شناخت قرار می گیرد و نقش مایه های کلی بر عناصر تشکیل دهنده شان برتری می یابند و خواصی را دارا هستند که ذاتا در خود آن عناصر موجود نیست و کل تجربه ادراک شده دارای خاصیتی است که در اجزای آن وجود ندارد.