سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی سبزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
سعید جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی،کارشناس بخش حفاظت سواحل سازمان
فرهود آذرسینا – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده عل

چکیده:

در دهه های اخیر به دنبال پیشرفت های سریع در ساخت و نصب سازه های فراساحلی، و افزایش تعداد آنها احتمال وقوع و پیامدهای ناشی از برخورد کشتی و آسیب سازه ای ناشی از آن از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سلامت، بقاء و پایداری چنین سازه هایی در طور عمر عملیاتی متأثر از وقوع حوادث تصادفی متعددی از جمله تصادم کشتی با تأسیسات فراساحلی است. به دنبال پیشرفت سریع در ساخت و نصب سازه های فراساحلی و افزایش مداوم ترافیک دریایی، احتمال وقوع حادثه تصادم کشتی با سازه های فراساحلی افزایش یافته و حوادث متعددی در طول سالیان اخیر گزارش شده است. هدف مقاله حاضر مروری بر پیشنهادها و آنالیز های صورت گرفته برای تحلیل های تصادم و بهبود عملکرد پایه ریزی شده بر مبنای قوانین برای کاهش خطر تلفات انسانی، محیطی و هزینه های اقصادی حوادث تصادم دریایی می باشد. در حقیقت هدف اصلی پژوهش ها در تصادف های دریایی باید شناسایی پارامترهای کنترل ریسک اقتصادی وابسته به جلوگیری و کاهش حوادث تصادف دریایی باشد.