سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نواب خدایی – کارشناسی ارشد رسوب شناسی ،پژوهنده
حسین علنقیان –

چکیده:

بخش مخزنی سازند کنگان با ضخامتی معادل ۱۱۵ متر شامل یک توالی کربناته – تبخیری است که به عنوان بخشی از بزرگترین مخزن کربناته در میدان پارس جنوبی در خلیج فارس محسوب میشود. جهت بررسیتاثیر فرآیندهای دیاژنزی و تغییرات عناصر فرعی بر خصوصیات مخزنی سازند کنگان ،از اطلاعات و شواهد پتروگرافی و آنالیز ژئو شیمیایی استفاده شده است. فرایندهای دیاژنزی تأثیرگذار بر روی سازند کنگان در ناحیه مورد مطالعه شامل آشفتگی زیستی، میکریتی شدن، فابریک ژئوپتال، تراکم، سیمانی شدن، نئومورفیسم، انحلال، دولومیتی شدن، شکستگی، سیلیسی شدن، پیریتی شدن و هماتیتی شدن میباشد که در قالب محیطهای دیاژنزی دریایی و متائوریکی، سازند کنگان را تحت تأثیر قرار دادهاند. بررسی ژئوشیمیایی دولومیتهای سازند مزبور نشان میدهد که مقادیرMn و Fe ،Mg در نمونههای دولومیتیبیشتر از نمونههای کربناته بوده در حالی که مقادیرSr و Na ،Ca در نمونههای آهکی بیشتر از نمونههایدولومیتی است که به دلیل جانشینی ترجیحی عناصر آهن و منگنز به جایMg در شبکه بلور دولومیت و جانشینی ترجیحی عناصر سدیم و استرانسیم به جایCa در شبکه بلور آراگونیت میباشد