سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم باتمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت
نسرین عبدالله خانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعت نفت
باقر انوری پور – دکترای مهندسی شیمی، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

تقطیر غشایی یکی از فرآیند های نوین جداسازی می باشد. دراین روش از یک فرآیند غیر همدما برای جداسازی ناخالصی ها در محیط های که آب جزء اصلی به شمار می آید، استفاده می شود. چهار روش عمده که برای تقطیر غشایی متداول است، عبارتند از: تقطیر غشایی تماس مستقیم، تقطیر غشایی در خلاء، تقطیر غشایی با شکاف هوا و تقطیر غشایی با گاز جاروب کننده. در این مطالعه سعی شده است کاربردهای متفاوت فرآیندهای تقطیر غشایی به عنوان یکی از روش های تصفیه پساب هاصنعتی مورد بررسی قرار بگیرد. با در نظر گرفتن مزایا و معایب برای هر روش، استفاده از فرآیند تقطیر غشایی مناسب می تواند منجر بهشرایط عملیاتی بهتر با راندمان بیشتر شود.